ΠΑΘΗΣΕΙΣ

  • ΜΥΩΠΙΑ 

Η μυωπία εμφανίζεται όταν η οπτική ισχύς του οφθαλμού είναι μεγαλύτερη από ό,τι αντιστοιχεί στο -αξονικό- μήκος του.

Τότε οι ακτίνες, ειδικά από ενα μακρινό αντικείμενο, εστιάζουν σε ένα σημείο πριν από τον αμφιβληστροειδή.

'Οσο πιο μπροστά βρίσκεται αυτό το σημείο, τόσο πιο ''θαμπό'' είναι το ''είδωλο'' που εμφανίζεται στην αμφιβληστροειδική επιφάνεια

και τόσο πιο μεγάλη είναι η μυωπία, που εκφράζεται με τους βαθμούς (σφαίρωμα), σε διοπτρίες (dpt).

Είναι αρνητικές, γιατί η διόρθωση πρέπει να αφαιρέσει αντίστοιχη οπτική ισχύ από τον οφθαλμό.

 

 

  • ΥΠΕΡΜΕΤΡΩΠΙΑ

Η υπερμετρωπία αναφέρεται συχνά ως το αντίθετο της μυωπίας oπτικά, αλλά οι ιδιαιτερότητες της είναι σημαντικές.

Στην υπερμετρωπία η οπτική ισχύς του οφθαλμού είναι μικρότερη από όσο πρέπει, ή το αξονικό μήκος μικρότερο του κανονικού

και το είδωλο σχηματίζεται πίσω από τον αμφιβληστροειδή.

Όπως και η μυωπία, έτσι και στην υπερμετρωπία έχουμε βαθμούς (σφαίρωμα) και πάλι σε dpt,

με τη διαφορά ότι είναι θετικοί, μιας και πρέπει να προσθέσουμε οπτική ισχύ στον οφθαλμό για τη διόρθωσή του.

 

 

  • ΑΣΤΙΓΜΑΤΙΣΜΟΣ

Στον αστιγματισμό δεν σχηματίζεται ένα σημείο -μια εστία μέσα (ή έξω) από τον οφθαλμό, αλλά δύο εστιακές γραμμές,

που απέχουν τόσο περισσότερο, όσο μεγαλύτερος είναι ο αστιγματισμός.

Στις περισσότερες περιπώσεις, ο αστιγματισμός οφείλεται σε διαταραχές του σχήματος του κερατοειδούς.

 

 

Εμφάνιση:
Ταξινόμηση:
ΠΑΘΗΣΕΙΣ